Üst
Connected One / Anasayfa  / “Bir yer bulalım, dünyadan uzak!”
Mehmet Onur Güngör

“Bir yer bulalım, dünyadan uzak!”

Pandemiyle bir gecede değişen çalışma modelimiz ve bu değişim içinde başka ve limitli hayatlara evrilen ekip yaşamımız, hepimiz için öngörmediğimiz bir tecrübeydi.

 

Sistemleri, iş akışını, tool’ları, ortak platformları bir gecede evden işler hâle getirebilmiştik. Ancak Publicis Human Experience Company’nin en önemli kaynağı olan insanlar, evlere nasıl sığacaktı?

 

Pandemi ile altüst olan bir yaşam işleyişi, korkularımız, endişelerimiz ve belirsizlik…

 
Bu zorluklara uyum sağlamayı hızlıca öğrenmemiz, adapte olmamız gerekiyordu.

 

İşleyen sistemleri verimli hâle getirmenin olmazsa olmazları liderlik ve takımdaşlık modelimizi kesintisiz sürdürmek amacıyla, insanlarımız için “bir yer/yol” bulmak gerekiyordu. Mutlu sürdürülebilirlik için elimizde 3 şey vardı: Süreç/hedef, teknoloji ve ekip.

 

Pandeminin baş döndüren değişim etkisi içinde, önce durumu ve beklentileri değerlendirdik.

 
• Zihnimizi kontrol etmeliydik: Doğru yerde miydik?
• Tercihlerimizi belirginleştirmeliydik: Mutlu etmeli ve mutlu olmalıydık.
• Esneklik ve çevikliği yol arkadaşı yapmalıydık: İkisine de ihtiyacımız vardı.
• Hızı ayarlamalıydık.
• Yıpratmayacak bir akış olmalıydı: Çünkü güç, zamanlamayı doğru belirlemekteydi. • Fırsatları önceliklendirmeliydik: Bütünsel, deneyimden faydalanan, multi-tasking modele dayalı bir yol…
• Performans beklentilerini ve mevcut gerçekliği anlamalıydık: Geribildirim, yoğunluk adaleti, başarı kutlama, yenilenen/gelişen aidiyet ve ortak nabız kültürü.

 

Pandemi ile baş etmek ve bir arada kalabilmek için “ortak liderlik” kültürümüzü, iş ortaklarımızı da dâhil ettiğimiz, ortak paylaştığımız bir formata taşıdık. Bu gelişim ve değişimi sağlarken yetenek yaklaşımlarını kullandık ve üzerine gittik.

 

• Esneklik: Uyum tekniklerini kullanabilme, her ekosisteme uyum gösterebilme yeteneği
• Empati: Yerine koyabilme, düşünebilme, aksiyon alabilme, inisiyatif kullanabilme yeteneği
• İletişim: Akıcı iletişim kanalları yaratmayı, mesajı basit tutmayı, sık sık iletişim kurmayı ve birden fazla çıkış ve kaynak aracılığıyla bilgiyi pekiştirmeyi ve tekrarlama yeteneği
• Samimiyet: Kolaylaştırılmış, basit ve sık iletişimin önemine inanan liderler, şeffaflık ve netlikle konuşabilmelidir. Doğruyu söylemek, cevap zor olduğunda veya cevap bilinmez olduğunda bile, güvene dayalı kültür inşa edebilme yeteneği
• Alçakgönüllülük/Kırılganlık: İnsanlar ulaşılabilir hissettikleri kişilere daha çabuk güvenirler ve ulaşılabilirliğin iki temel özelliği alçakgönüllülük ve kırılganlıktır. Alçakgönüllü liderler, başkalarından nasıl öğreneceklerini bilir. Kendilerini kritik geribildirim almaya açık bırakma, açık fikirli olma ve savunmacı olmaya direnme yeteneği
• Basitleştirme: Aynı sonuca hızlı ve kolay ulaşabilme yeteneği
• Birliktelik: Ortak hareket edebilme/bakabilme yeteneği
• Aktif dinleme: Liderler genellikle konuşmayı kontrol etme veya rehberlik etme konusunda baskı hissederler çünkü sonuçta sorumlu olan onlardır. Özellikle belirsiz zamanlarda olsa da, en iyi içgörülere ve kararlara başkalarını dinleyerek ulaşılır. Duygusal zekâyı kullanma yeteneği Uzağı görebilme: Tahminleri ve öngörüleri, oluşacak gerçekliğe yaklaştırabilme yeteneği
• Hayal kurma motivasyonu: Ortak hayaller kurma, hayallerde buluşma yeteneği

 

Hayatımızın merkezine koyduğumuz yeteneklerimizle birçok “human experience”lar çıkararak yolumuza devam ediyoruz: “Bir yer bulduk dünyadan uzak!”

Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.

Top